OpenFT
RIP: Openft.dk, 19. marts 2014 - 16. juni 2017.

Folketinget har lavet sin hjemmeside om.

Det betyder samtidig, at hele motoren bag openft.dk skal bygges op fra bunden igen.

Har ikke besluttet mig for, om jeg gider bruge min fritid på at få siden i luften.


Med venlig hilsen
Jens Holm // datajournalist.dkFORSIDESENESTESPØRGSMÅLLOVGIVNINGUDVALGSREJSERLOGINFAQ

SENESTE § 20-SPØRGSMÅL (SKRIFTLIGE)

Type Nummer Ansvarlig Resume Dato
§ 20-spørgsmål (skriftlig) Spørgsmål:

1281 OVERVÅG
Undervisningsministeren

Merete Riisager (LA)
Er ministeren enig i, at undervisningsmateriale om Færøerne i videst muligt omfang bør udarbejdes... 2017-06-06

Status: Anmeldt
§ 20-spørgsmål (skriftlig) Spørgsmål:

1280 OVERVÅG
Undervisningsministeren

Merete Riisager (LA)
Vil ministeren overveje at tage initiativ til at gøre undervisning om Færøerne til en obligatoris... 2017-06-06

Status: Anmeldt
§ 20-spørgsmål (skriftlig) Spørgsmål:

1279 OVERVÅG
Undervisningsministeren

Merete Riisager (LA)
Er det ministerens opfattelse, at undervisningsmaterialet om Færøerne bliver brugt i undervisninge... 2017-06-06

Status: Anmeldt
§ 20-spørgsmål (skriftlig) Spørgsmål:

1278 OVERVÅG
Undervisningsministeren

Merete Riisager (LA)
Ser ministeren nogen fare for, at den prioritering, man har valgt i undervisningsmaterialet om Fær... 2017-06-06

Status: Anmeldt
§ 20-spørgsmål (skriftlig) Spørgsmål:

1277 OVERVÅG
Undervisningsministeren

Merete Riisager (LA)
Er det efter ministerens opfattelse tilfredsstillende, at det undervisningsmateriale om Færøerne, ... 2017-06-06

Status: Anmeldt

SENESTE § 20-SPØRGSMÅL (MUNDTLIGE)

Type Nummer Ansvarlig Resume Dato
§ 20-spørgsmål (mundtlig) Spørgsmål:

1259
Udlændinge- og integrationsministeren

Inger Støjberg (V)
Mener ministeren, at det er en trussel for det nordiske samarbejde, at Sverige har et meget anderled... 2017-05-23

Status: Besvaret, endeligt
§ 20-spørgsmål (mundtlig) Spørgsmål:

1253
Børne- og socialministeren

Mai Mercado (KF)
Hvordan vil ministeren sikre overgangen til voksenlivet for anbragte børn, så de ikke udsættes fo... 2017-05-19

Status: Besvaret, endeligt
§ 20-spørgsmål (mundtlig) Spørgsmål:

1252
Børne- og socialministeren

Mai Mercado (KF)
Hvordan vil ministeren sikre, at kommunerne lever op til Barnets Reform?... 2017-05-19

Status: Besvaret, endeligt
§ 20-spørgsmål (mundtlig) Spørgsmål:

1251
Finansministeren

Kristian Jensen (V)
Er ministeren enig i, at en forhøjelse af pensionsalderen vil ramme ufaglærte ældre hårdest, da ... 2017-05-19

Status: Tilbagetaget
§ 20-spørgsmål (mundtlig) Spørgsmål:

1250
Finansministeren

Kristian Jensen (V)
Da ministeren for nylig til Jyllands-Posten udtalte, at »Selv om mange gør det frivilligt, er der ... 2017-05-19

Status: Tilbagetaget

SENESTE UDVALGSSPØRGSMÅL

Type Nummer Ansvarlig Resume Dato
Udvalgsspørgsmål Spørgsmål:

939 OVERVÅG
Sundhedsministeren

Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 30. maj 2017 om manglende sprogfærdighed... 2017-06-06

Status: Ikke besvaret
Udvalgsspørgsmål Spørgsmål:

938 OVERVÅG
Sundhedsministeren

Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 30. maj 2017 om manglende indkaldelse til... 2017-06-06

Status: Ikke besvaret
Udvalgsspørgsmål Spørgsmål:

937 OVERVÅG
Sundhedsministeren

Ministeren bedes i forlængelse af samrådet i Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017 (jf. SUU... 2017-06-06

Status: Ikke besvaret
Udvalgsspørgsmål Spørgsmål:

936 OVERVÅG
Sundhedsministeren

Ministeren bedes i forlængelse af samrådet i Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017 (jf. SUU... 2017-06-06

Status: Ikke besvaret
Udvalgsspørgsmål Spørgsmål:

202 OVERVÅG
Udenrigsministeren

Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 6. juni 2017 om aftale om historisk udredni... 2017-06-06

Status: Ikke besvaret© 2014 • Jens Holm | datajournalist.dk